Phóng sự: Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2019 do THVN-HTĐ thực hiện

Trích Đoạn Sinh Hoạt Cộng Đồng trong:

Chương Trình lần thứ 1502 gồm Tin Tức quan trọng trong tuần và phóng sự của ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2019 do CĐVN HTĐ và Hội Người Cao Niên HTĐ tổ chức.

Cám ơn Anh Giám Đốc Phúc Nguyễn và Chị Bạch Mai.
Hồ văn Di-Hấn & Nam Anh (Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn)