Phát Thanh Tin Lành

http://phatthanhtinlanh.net/

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
9104 Omar Court, Fairfax, VA 22031
Liên lạc: Trần Quang Thành

Email: loihangsong121@gmail.com ; loicuatoi62@yahoo.com

Phát thanh mỗi tuần vào:

Thứ Sáu 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
Phát lại Thứ Ba : 11 giờ sáng và 7 giờ chiều

Nghe Live 24/24 Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn VietWDCRadio.com

Nghe  Viet Washington DC Radio on @TuneIn. #NowPlaying
http://tun.in/sfyW0 

http://vietwdcradio.com/