26-05-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn


26-05-2018 Radio Live: Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn:
Cửu Tinh Huyền Không
dominicpham88 AT yahoo.com
https://www.facebook.com/dominic.pham.9849

      PhongThuyLive-02 - A3

Continue reading 26-05-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

Phong Thủy Ứng Dụng Radio – Phạm Ngọc Hoàn

Phong Thủy Ứng Dụng #23

      PhongThuy-15-Nha-ToaBac-HuongN - Pham Nhoc Hoan - 1NhipSong.blo

Mạn Dàm về loại Nhà thứ 1: Tọa Bắc, Hướng Nam
Sẽ có 8 loại Nhà

http://1nhipsong.blogspot.com/

16-06-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn 5


Radio Live – Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

      PTUD-05 - A4

09-06-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

Radio Live – Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

      PhongThuy-04 - A4

02-06-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

Radio Live

      PTUD-Live-03 0602 - A3

Phong Thủy Ứng Dụng VATV (Phạm Ngọc Hoàn)

Chương trình Phong Thủy Ứng Dụng với Ông Phạm Ngọc Hoàn sẽ mạn đàn về loại nhà tọa Bắc, hướng Nam do Nam Anh thực hiện.

Xim xem các hình ảnh:

http://1nhipsong.blogspot.com/

(size 31 MB)