26-05-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn


26-05-2018 Radio Live: Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn:
Cửu Tinh Huyền Không
dominicpham88 AT yahoo.com
https://www.facebook.com/dominic.pham.9849

      PhongThuyLive-02 - A3

Continue reading 26-05-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

Phong Thủy Ứng Dụng Radio – Phạm Ngọc Hoàn

Phong Thủy Ứng Dụng #23

      PhongThuy-15-Nha-ToaBac-HuongN - Pham Nhoc Hoan - 1NhipSong.blo

Mạn Dàm về loại Nhà thứ 1: Tọa Bắc, Hướng Nam
Sẽ có 8 loại Nhà

http://1nhipsong.blogspot.com/

YouTube Live! VietWDCradio.com Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

YouTube Live Radio
Continue reading YouTube Live! VietWDCradio.com Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

Superbowl 2019 Trời Ơi Đất Hỡi !

Patriots thắng L.A.Rams 13-03
CNN: At 16 total points, it was the lowest-scoring Super Bowl in history.
CNN: A lot of people called this the worst Super Bowl ever because the predicted shootout between these two high-powered offenses didn’t materialize.

My 2-cents: Rams chọi 2 trái quá xa, ai mà chụp được. Đá 2 trái … ra ngoài goal: uống bia B. nhiều quá chăng? Tưởng chừng như Patriots tha/thả Rams mà Rams cũng không làm bàn được ! Vì thế mà điểm làm bàn thấp nhứt trong lịch sử Superbowl và cũng là điểm thấp nhứt của đọi/đội Patriots trong các trận Superbowl! Thanks but not thanks Tom (12).

Quảng Cáo dỡ như hạch, nhứt là QC của BK.

Halftime Show ẹ như bèo.

Tóm lại đây là Superbowl dành cho các cụ già xem … mà không đứng tim.

(HVDH)

Tục ngữ: ăn nên đọi nói nên lời

(cái) đọi

  1. (Central Vietnam, dialectal) Synonym of bát (small bowl for eating rice)

    ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời

    terribly incompetent
    (literally, “cannot adequately eat a bowl of rice or say a comprehensible sentence”)

NFL Super Bowl LIII (53) 2019 – Patriots vs L.A.Rams
Continue reading Superbowl 2019 Trời Ơi Đất Hỡi !

Một Nhịp Sống Với Phạm Ngọc Hoàn Kỳ 07


Radio Live – Phong Thuỷ Ứng Dụng / Một Nhịp Sống Với Phạm Ngọc Hoàn
      PhongThuyLive-07

23-06-2018 Một Nhịp Sống Với Phạm Ngọc Hoàn Kỳ 06


Radio Live – Phong Thuỷ Ứng Dụng / Một Nhịp Sống Với Phạm Ngọc Hoàn

      PhongThuyLive-06 - A4

16-06-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn 5


Radio Live – Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

      PTUD-05 - A4

09-06-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

Radio Live – Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

      PhongThuy-04 - A4

02-06-2018 Phong Thuỷ Ứng Dụng Với Phạm Ngọc Hoàn

Radio Live

      PTUD-Live-03 0602 - A3