YouTube Live! VietWDCradio.com Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

YouTube Live Radio
Continue reading YouTube Live! VietWDCradio.com Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

Vệ Sinh và An Toàn Thực Phẩm với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

Nam Anh điều khiển chương trình

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/envirovn

Vệ Sinh và An toàn Thực Phẩm -10-Thịt Heo

      VSATTP-10-ThitHeo - D3

Vệ Sinh và An toàn Thực Phẩm -09-Thịt

      VSATTP-09-Thit-2018-03-12

Continue reading Vệ Sinh và An Toàn Thực Phẩm với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết