Áo Trận Bạc Mầu kỳ 169

THE VIETNAMESE NATIONAL MILITARY ACADEMY AND THE VIỆT NAM WAR
(1948 – 1975)

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  mỗi thứ Ba, do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

 

GIỚI THIỆU SÁCH BIÊN KHẢO LỊCH SỬ BẰNG ANH NGỮ

THE VIETNAMESE NATIONAL MILITARY ACADEMY AND THE VIT NAM WAR (1948 – 1975)

(Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và Chiến Tranh Việt Nam)

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu kỳ 169

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 168 với Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (California)

Xoá Tan Một Huyền Thoại 
– Đại Tá Dù Nguyễn Đình Bảo 
– Nhảy Dù – Cố Gắng 

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

-Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thanh Quảng Trị

Luật sư Nguyễn Quốc Lân trong những tuần vừa qua đã có hai cuộc phỏng vấn với hai vị cựu Y Sĩ của Binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến và Nhảy Dù. Nhị vị Y Sĩ đều xác nhận sự cần thiết của Tượng Đài là để ghi ơn thế hệ thứ nhất là các quân dân cán chính của miền Nam trong việc chống lại quân phương Bắc Xâm lược với sự viện trợ khủng khiếp mà khối CS đã viện trợ cho Hà Nội, đồng thời cũng để xoá tan một huyền thoại là Quân Lực VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ, mà chính là Hà Nội mới đích thực là tay sai cho khối CS Nga Tầu để xâm chiếm miền Nam

Hai vị cũng yêu cầu các hội đoàn Quân đội, các thương gia, các thế hệ nối tiếp và các nhà mạnh thường quân hổ trợ các sách báo, tài liệu và tài chánh để tượng đài được khánh thành vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Mọi thắc mắc về dự án, xin liên lạc về

-Chi phiếu xin đề Cổ Thành Quảng Trị

-gởi về UBXDTD, 9141 Bolsa Ave., Suite 303, Westminster, CA 92683.

info@quangtrimonument.com hay (714) 891-1901.

http://quangtrimonument.com

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 167 với MX Văn Tấn Thạch (Úc Châu)

Xoá Tan Một Huyền Thoại 
– Ghi Nhớ và Tri Ân –
Tháng 6 năm 2017, nhân dịp ông bà  Văn Tấn Thạch ghé thăm DC, chúng tôi có một hân hạnh được tiếp đón ông bà và thật là may mắn khi được biết trong cuộc hành quân tái chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng năm 1972, Trung Uý Văn Tấn Thạch-Trung đội trưởng trung đội 3, Đại đội 3-Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn 147 là trung đội đầu tiên vượt qua bức tường của Cổ Thành vào truy quét đám tàn binh của Cộng quân tử thủ trong thành với sự thăm hỏi và động viên tinh thần  của Đại bàng Bắc Ninh LĐ Trưởng LĐ147 
Cuộc phỏng vấn hai phần trên đài truyền hình VATV  đã có trên nửa triệu người coi. Hôm nay nhân dịp Hậu Duệ của VNCH đang có dự án Xây dựng Tái Chiếm Cổ thành Quảng Trị, Hôm nay, trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu cuộc nói chuyện của Nam Anh và MX Văn Tấn Thạch trong chương trình ATBM-Kỳ 167.
 

QuangTriMonument Home

http://quangtrimonument.com

 Chi phiếu xin đề Cổ Thành Quảng Trị

  • gởi về UBXDTD, 9141 Bolsa Ave., Suite 303, Westminster, CA 92683.

info@quangtrimonument.com hay (714) 891-1901.

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu kỳ 167 với MX Văn Tấn Thạch (Úc Châu)

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 166: Hồi Chánh

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

-Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thanh Quảng Trị

Luật sư Nguyễn Quốc Lân trong những tuần vừa qua đã có hai cuộc phỏng vấn với hai vị cựu Y Sĩ của Binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến và Nhảy Dù. Nhị vị Y Sĩ đều xác nhận sự cần thiết của Tượng Đài là để ghi ơn thế hệ thứ nhất là các quân dân cán chính của miền Nam trong việc chống lại quân phương Bắc Xâm lược với sự viện trợ khủng khiếp mà khối CS đã viện trợ cho Hà Nội, đồng thời cũng để xoá tan một huyền thoại là Quân Lực VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ, mà chính là Hà Nội mới đích thực là tay sai cho khối CS Nga Tầu để xâm chiếm miền Nam

Hai vị cũng yêu cầu các hội đoàn Quân đội, các thương gia, các thế hệ nối tiếp và các nhà mạnh thường quân hổ trợ các sách báo, tài liệu và tài chánh để tượng đài được khánh thành vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Mọi thắc mắc về dự án, xin liên lạc về 

-Chi phiếu xin đề Cổ Thành Quảng Trị 

-gởi về UBXDTD, 9141 Bolsa Ave., Suite 303, Westminster, CA 92683.

info@quangtrimonument.com hay (714) 891-1901.

 

 

http://quangtrimonument.com

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 163

Xoá Tan Một Huyền Thoại
ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN
LẤY CHÍ NHÂN ĐỂ THAY CƯỜNG BẠO

Hình trên: TQLC quạt ruồi cho Thương binh Việt Cộng năm 1972

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com