Áo Trận Bạc Mầu kỳ 195

Xoá Tan Một Huyền Thoai
“Sinh Nhật lần thứ 67 tại Nam California“

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) . thứ Ba hàng tuần,
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu kỳ 195