Áo Trận Bạc Mầu kỳ 192

ATBM-191-tuongDai
Xoá Tan Một Huyền ThoạiLễ Giới Thiệu Tượng Đài

-Sau bao thăng trầm
-EVENT: Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

The Unveiling of the Quảng Trị Victory Monument

DATE/TIME: Thứ bảy, 18 tháng 9 năm 2021 từ 11 giờ đến 5 giờ chiều

Saturday, Sept. 18, 2021 from 11 a.m. to 5 p.m.

LOCATION: La Quinta High School 10372 McFadden Ave., Westminster, CA 92683
-An vị chung với 5 vị tướng lãnh Vị Quốc Vong Thân ngày 30 tháng tư năm 1975

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng và 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị Được An Vị Tại San Jose

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu kỳ 192

Tiếng Nói UB XDTD Cổ Thành Quảng Trị – Chương Trình số 11 (30-08-2021)

Xin kính mời quí vị đến tham dự – You’re cordially invited to attend

EVENT: Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

The Unveiling of the Quảng Trị Victory Monument

DATE/TIME: Thứ bảy, 18 tháng 9 năm 2021 từ 11 giờ đến 5 giờ chiều

          Saturday, Sept. 18, 2021 from 11 a.m. to 5 p.m.

LOCATION: La Quinta High School

          10372 McFadden Ave., Westminster, CA 92683

RSVP/ https://bit.ly/rsvp0918 (Online)

HỒI ĐÁP info@quangtrimonument.com (Email) or

Call (714) 390-3105

Sự tham dự của quí vị có thể được phổ biến trước ngày lễ

Your presence may be announced in advance to the community

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com

For more information, please visit our website at www.quangtrimonument.com

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 191

với sự đóng góp của MX Văn Tấn Thạch
ATBM-191-tuongDai
Xoá Tan Một Huyền Thoại
Hồn Thiêng Sông Núi

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng và 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu kỳ 191

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 186: Chính Nghĩa Tất Thắng

Xoá Tan Một Huyền Thoại
– Chính Nghĩa Tất Thắng –

“Trong chương trình hôm nay, thay mặt cho Ban Biên Tập ATBM chúng tôi xin chân thành Tri Ân Đại Tá Ngô Văn Định đã xác nhận tấm ảnh mà Hậu Duệ VNCH dùng để Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 là chinh xác. Email của Đại tá đã xoá tan tất cả những sự đánh phá, chống đối vô lý của những người chưa biết phân biệt tiếng nổ của Ak và M16 khác nhau như thế nào.”

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu kỳ 186: Chính Nghĩa Tất Thắng