Áo Trận Bạc Mầu kỳ 196

“Xoá Tan Một Huyền Thoại “
“Bệnh Viện Lê hữu Sanh“

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) . thứ Ba hàng tuần,
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

BV Le Huuu Sanh