Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 24-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 112, thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt112

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt112low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 24-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 20-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 111, thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt111

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt111low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 20-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Nhạc tình tango hải ngoại xưa

Nguồn: Kịch Sống Túy Hồng

Bài tango cho em, Lối về xóm nhỏ – 100 bài nhạc tình hải ngoại xưa hay mê mẩn

Danh sách bài hát:

00:00:00 1. Bài tango cho em – Đào Anh Thư

00:04:21 2. Lối về xóm nhỏ – Đào Anh Thư

00:08:56 3. Gặp nhau làm ngơ – Đào Anh Thư

00:13:23 4. Hoa biển – Đào Anh Thư

Continue reading Nhạc tình tango hải ngoại xưa

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 17-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 110, thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt110 

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt110low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 17-11-2021 của Nhà Việt Nam MD