Khung trời kỷ niệm 220-224

Khung trời kỳ niệm do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina (NC), Hoa Kỳ

Rất tiếc YouTube không cho nghe nhạc vì bản quyền

Khung trời kỷ niệm 220 : Xuân họp mặt

Khung trời kỷ niệm 221 : Mùa xuân trên đỉnh bình yên

Khung trời kỷ niệm 222 : Chiều cuối tuần

Khung trời kỷ niệm 223 : Bảo tình

Khung trời kỷ niệm 224 : Tình nồng