Chuyện Dài Xã Hội Chủ Nghĩa với Hồn Nhiên

1/5/2018: Rất tiếc được biết tin Hồn Nhiên phải vô Emergency Room vì không thấy khỏe.

Cầu chúc Hồn Nhiên mau bình phục…

      CDXHCN 0429 - C1 HN

Bản Án cho Hội Anh Em Dân Chủ #HAEDC

      audio