Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C- 27 Feb 2022

Radio Ánh Sáng Tin Mừng phát thanh từ Hoa Thịnh Đốn

Liên lạc: 703-698 0641

Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C- 27 Feb 2022 

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Phúc Âm Thánh Luca 6, 39-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  “”Lòng có đầy miệng mới nói ra””
  “Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, Giáo xứ Thánh Gioan. Giáo phận Worcester, MA””
  “”””
  “””
 • Đời Sống và Đức Tin
  “””
  “”Bài Giảng lễ Kính Tông Tòa của Thánh Phêrô 22 Feb 2022”
  “”Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Phương- GXCTTĐVN GP Arlington VA””
  “””
  “”Chúc quý thính giả Mùa Chay thánh thiện, tràn đầy ân sủng Thiên Chúa”
  “”
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  “”””
  “”Nghe bài nói về tu sĩ Marcel Văn, được diễm phúc trò chuyện với Chúa Giêsu””
  “”Đức Mẹ Maria, Thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Dồng””
  Tin Tức
  “”””
  “”1, Lên Tiếng đòi Công Lý – 2. Âu lo – Đàn áp Tôn Giáo””
  “”Bài của Viet Catholic News””
  “”””
  Kết Thúc Chương Trình

ASTM Radio Cầu nguyện cho anh Paul Ngô Ngọc Hùng (1958-2020)

Cầu nguyện cho anh Paul Ngô Ngọc Hùng
Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại
vừa được Chúa gọi về ngày 20-09-2020 R.I.P.
Anh chị em trong ASTM xin được chia sẻ nỗi đau mất mát với Hoàng Yến và tang quyến và cùng nguyện xin cho anh Paul Ngô Ngọc Hùng sớm hưởng nhan Chúa trên Thiên đàng.

Ánh Sáng Tin Mừng Radio – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng- 22-12-2019

Chương Trình Tin Mừng
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Mt 1:18-24

Chúa Nhật 2 Phục Sinh- năm C Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa 28-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Gọi AudioNow 425-585-1913 để nghe trực tiếp truyền thanh.

Và sẽ phát lại vào thứ Năm tới, cùng giờ.

      ASTM 0428 - A60

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Phúc Âm Thánh Gio-an 20, 19-31
Suy Niệm Tin Mừng
“Tám ngày sau, Đức Giêsu đến”
“”Linh Mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích””
“”Giáo sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America””
Continue reading Chúa Nhật 2 Phục Sinh- năm C Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa 28-04-2019

Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Sáu Tuần Thánh 19-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Chương trình đặc biệt “Thứ Sáu Tốt Lành” (Good Friday)  phát thanh vào ngày thứ Sáu 19-04-2019 lúc 10:45 giờ sáng và 6:45 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

      ASTM 0419 - A60

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng

“”Bảy Lá Thư Tình của Chúa Giêsu trên Thập Giá””
“”bài Alpha Linh, phỏng theo Suy Niệm của ĐGM Fulton Sheen”

Continue reading Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Sáu Tuần Thánh 19-04-2019

Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Chương trình đặc biệt phát thanh vào ngày thứ Năm 18-04-2019 lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

      ASTM 2019-0418 - A60

Continue reading Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Chúa Nhật Lễ Lá- hay là Chúa Nhật Thương Khó Chúa Giêsu năm C 14-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

      ASMT 0414 Le La - A60

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Continue reading Chúa Nhật Lễ Lá- hay là Chúa Nhật Thương Khó Chúa Giêsu năm C 14-04-2019

ASTM Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C 07-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
    Ánh Sáng Tin Mừng

Phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

      astm190407-CN5MC-C

Đời Sống và Đức Tin
“”””
Continue reading ASTM Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C 07-04-2019