Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Sáu Tuần Thánh 19-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now

Chương trình đặc biệt “Thứ Sáu Tốt Lành” (Good Friday)  phát thanh vào ngày thứ Sáu 19-04-2019 lúc 10:45 giờ sáng và 6:45 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng

“”Bảy Lá Thư Tình của Chúa Giêsu trên Thập Giá””
“”bài Alpha Linh, phỏng theo Suy Niệm của ĐGM Fulton Sheen”

Continue reading Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Sáu Tuần Thánh 19-04-2019

Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now

Chương trình đặc biệt phát thanh vào ngày thứ Năm 18-04-2019 lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Continue reading Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Chúa Nhật Lễ Lá- hay là Chúa Nhật Thương Khó Chúa Giêsu năm C 14-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now Phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Continue reading Chúa Nhật Lễ Lá- hay là Chúa Nhật Thương Khó Chúa Giêsu năm C 14-04-2019

ASTM Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C 07-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
    Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now Phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Đời Sống và Đức Tin
“”””
Continue reading ASTM Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C 07-04-2019