Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Chương trình đặc biệt phát thanh vào ngày thứ Năm 18-04-2019 lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

      ASTM 2019-0418 - A60


Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng

“”
“”Chúa lập Phép Bí Tích Thánh Thể””
“”Bài của Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, Giáo Xứ Thánh Gioan, GP Worcester”
“””
“”Linh mục: Dụng cụ của Lòng Thương Xót Chúa”
“”Cha Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, Giáo xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết.”