Thông Báo: Tưởng Niệm Năm Thứ 44 Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

Chương Trình Nhạc Thính Phòng
NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN:

QUÊ HƯƠNG – TÌNH YÊU

Lúc 7 giờ tối thứ Sáu 19 tháng 4 năm 2019
tại James Lee Community Center Theater
2855 Annandale Rd., Falls Church, VA 22041