Bản Tin Cộng Đồng (192) thứ Tư 31 tháng 08, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 31 tháng 08, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt192

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt192low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (192) thứ Tư 31 tháng 08, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (191) thứ Bảy 27 tháng 08, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 27 tháng 08, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt191

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt191low

Quí vị có thể vào trang mạng: http://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (191) thứ Bảy 27 tháng 08, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (186) thứ Tư 10 tháng 08, năm 2022

https://youtu.be/PedJ8jQ7414

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 10 tháng 08, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (186) thứ Tư 10 tháng 08, năm 2022