Giải Mã Chiến Lược Cơ Hội Của Trung Quốc Trong Bối Cảnh Đại Dịch COVID-19

http://vietwdcradio.com/  Nam Anh trình bày – Minh Anh dịch từ: Same as It Ever Was: China’s Pandemic Opportunism on Its Periphery Abraham Denmark, Charles Edel, and Siddharth Mohandas . 

Giải Mã Chiến Lược Cơ Hội Của Trung Quốc Trong Bối Cảnh Đại Dịch COVID-19

Same as It Ever Was: China’s Pandemic Opportunism on Its Periphery

Abraham Denmark, Charles Edel, and Siddharth Mohandas

Abraham Denmark, Giám đốc Chương trình Châu Á tại Trung tâm học giả quốc tế Woodrow Wilson. Charles Edel, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Sydney. Siddharth Mohandas, trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Mỹ mới. Bài viết được đăng trên tạp chí War on the Rocks

19 Tháng 5 2020

Continue reading Giải Mã Chiến Lược Cơ Hội Của Trung Quốc Trong Bối Cảnh Đại Dịch COVID-19

Văn Hoá Việt Nam Cộng Hoà là gì?

Do Nguyễn Quang Duy biên soạn. Nam Anh trình bày. This video is about 20191029-Tue-BTHTD-Part1

Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa là gì?

Nguyễn Quang Duy

Việt Nam Cộng Hòa thành lập ngày 26/10/1955, đang lúc chiến tranh nên quốc sách bảo vệ tự do được ưu tiên, nhưng không phải vì thế mà quên lãng mục đích xây dựng một xã hội dựa trên triết lý nhân bản, khai phóng và dân tộc. Continue reading Văn Hoá Việt Nam Cộng Hoà là gì?