Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hoà 2020 – GOP Convention

https://www.2020gopconvention.com/

Đại Hội sẽ diễn ra từ ngày thứ Hai 24 tháng 8 tới thứ Năm 27 tháng 8, 2020

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, sẽ ​​diễn ra vào thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, sẽ là bầu cử tổng thống thứ 59 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ. (Wikipedia)

Tổng Thống Trump là vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Do đó nếu Ông Joe Biden đắc cử thì Ông sẽ là vị Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Nhưng nếu Ông Trump tái đắc cử thì Ông Trump vẫn sẽ được gọi là vị Tổng Thống thứ 45, 2 nhiệm kỳ của Hoa Kỳ.

Tin Tức Thế Giới và Hoa Kỳ 2019-04-19

Huỳnh Trung Trực

Thứ Sáu 2019-04-19
      HTT-2019-04-19

Continue reading Tin Tức Thế Giới và Hoa Kỳ 2019-04-19

VATV | Tiến Sĩ Trần Văn Hải Phân Tích Toàn Bộ Báo Cáo Của Ông Bob Muller

Xem Trên YouTube

Sự Khác Nhau Giữa Ông Bob Muller & Ông Kent Starr.
Vai Trò Của Andrew McCabe & Mark Felt.
Luật Dành Cho Công Tố Đặc Biệt Sau Năm 1999.
Tại Sao Không Công Bố Toàn Bộ Báo Cáo Của Ông Bob Muller.
Tổng Thống Trump Có Ân Xá Ông Michael Flynn?
Truyền Thông Dòng Chính Của Hoa Kỳ Đối Với Tổng Thống Trump Trong Thời Gian Qua.
Bài Học Qua Báo Cáo Lịch Sử Của Ông Bob Muller.
(còn gọi là: Robert Mueller III)
SBTN-DC / VATV / YouTube: VATVonline https://goo.gl/ahxfAi

Tin Tức Thế Giới và Hoa Kỳ 2019-03-20

Huỳnh Trung Trực

2019-03-20

      HTT-TinTG-HK-2019-03-20

Continue reading Tin Tức Thế Giới và Hoa Kỳ 2019-03-20

Tin Tức Thế Giới và Hoa Kỳ 2019-03-06

      HTT-TinTG-HK-2019-03-07