Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hoà 2020 – GOP Convention

https://www.2020gopconvention.com/

Đại Hội sẽ diễn ra từ ngày thứ Hai 24 tháng 8 tới thứ Năm 27 tháng 8, 2020

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, sẽ ​​diễn ra vào thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, sẽ là bầu cử tổng thống thứ 59 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ. (Wikipedia)

Tổng Thống Trump là vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Do đó nếu Ông Joe Biden đắc cử thì Ông sẽ là vị Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Nhưng nếu Ông Trump tái đắc cử thì Ông Trump vẫn sẽ được gọi là vị Tổng Thống thứ 45, 2 nhiệm kỳ của Hoa Kỳ.