VATV | Xuất Xứ về Bài Nhạc “Nhớ Mẹ”

của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Đại Tá Đỗ Trọng Huề