Hội thảo Trực tuyến ” CHUYẾN DU LỊCH ĐỘC HẠI FORMOSA”

HÃY THAM GIA CHUYN DU LCH “TOXIC TOUR” T CÁO, THOÁI VN VÀ VCH TRN FORMOSA PLASTIC
 
Formosa Plastics có kế hoch xây dng mt khu phc hp hóa du tr giá 12 t đô la Hành Lang Ung Thư ti Louisiana. Cng đồng ch yếu là người da đen ca Giáo x St. James đã quá ti vì ô nhim, khiến d án tr thành mt th nghim nghiêm trng cho s phân bit chng tc trong môi trường. Nhưng St. James đang chng tr, cùng vi các nhà hot động trên khp thế gii – bao gm Texas, Đài Loan và Vit Nam – nhng người đã b tn hi bi Formosa.
Tham gia cùng các nhà hot động vì môi trường thc hin mt chuyến Du Lch Độc Hi “TOXIC TOUR” trên mng internet vào lúc 7pm, giờ Texas, ngày 30 tháng 6 sp ti 4 din gi: DIANE WILSON (Nam Texas), NANCY BUI (Vietnam), HUI TING (Taiwan), SHARON LAVIGNE (Louisiana).
Để khích l tham gia cuc tranh đấu chng li “D án Sunshine!”, Xin ghi danh dưới đây: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_8n_pNpJMQKiQsf80xqSGTw
And Sharon Lavigne.

PGHH Đại Lễ 18 Tháng 5 Âm Lịch Lần Thứ 82 Năm 2021

Phóng Sự Truyền Thanh do Nam Anh thực hiện

Đại lễ kỷ niệm năm thứ 82 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hoà Hảo.

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) – 18 tháng 5 năm Tân Sửu (2021)

Tại PGHH AN HOÀ TỰ

930 Randolph Rd, Silver Spring, Maryland 20904

T/M Ban Tổ CHức, Trưởng Ban: HÀ VĂN SINH

Continue reading PGHH Đại Lễ 18 Tháng 5 Âm Lịch Lần Thứ 82 Năm 2021