Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 23-06-2021 của Nhà Việt Nam MD

Phát thanh mỗi tuần trên làn sóng VietWDCRadio vào:

Thứ Tư : 11 giờ tối

Thứ Năm 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
MDVLAC Radio

Xin click vào link dưới đây để nghe:
https://mdvlac.org/ctpt68

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây để nghe:
https://mdvlac.org/ctpt68low