Bản Tin Cộng Đồng (183) thứ Bảy 30 tháng 07, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 30 tháng 07, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (183) thứ Bảy 30 tháng 07, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (182) thứ Tư 27 tháng 07, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 27 tháng 07, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt182

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt182low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (182) thứ Tư 27 tháng 07, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (180) thứ Tư 20 tháng 07, năm 2022

https://youtu.be/GFkqdgnfycA

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 20 tháng 07, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (180) thứ Tư 20 tháng 07, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (179) thứ Bảy 16 tháng 07, năm 2022

https://youtu.be/wdqMb4VXO4Y

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG (số 179) – Ngày 16 tháng Bảy năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 16 tháng 07, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt179

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt179low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (179) thứ Bảy 16 tháng 07, năm 2022