Thông Báo: Chích ngừa bắt buộc tại trường FCPS

Vui lòng gọi 703-246-7100 để lấy hẹn và yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt, nếu cần.

https://www.facebook.com/namanh.ho

https://youtu.be/zL7N7dEls4Q

Nếu con của quý vị học tại một trường công lập của Fairfax County Public Schools (FCPS) học sinh có thể nhận được tất cả các loại chích ngừa theo yêu cầu của trường miễn phí. Quý vị phải gọi để lấy hẹn.

Vui lòng gọi để lấy hẹn càng sớm càng tốt. Nhiều phụ huynh đợi đến tận trước giờ tựu trường nên rất khó tìm được lịch hẹn. Rủi ro là con quý vị có thể có một cuộc hẹn sau khi chương trình học bắt đầu và do đó phải xin nghỉ học! 

Vui lòng gọi 703-246-7100 để lấy hẹn và yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt, nếu cần.

Jennifer Chuong

Community Health Specialist

Division of Community Health Development 

Fairfax County Health Department

10777 Main Street, Suite 320, Fairfax, VA 22030

(703) 397-4472 | Jennifer.Chuong@fairfaxcounty.gov

Bản Tin Cộng Đồng (178) thứ Tư 13 tháng 07, năm 2022

https://youtu.be/-dGhWfKbgkQ

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 13 tháng 07, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (178) thứ Tư 13 tháng 07, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (177) thứ Bảy 09 tháng 07, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 09 tháng 07, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (177) thứ Bảy 09 tháng 07, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (176) thứ Tư 06 tháng 07, năm 2022

https://youtu.be/bGUHAUBp4MU

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 06 tháng 07, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt176

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt176low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (176) thứ Tư 06 tháng 07, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (175) Bảy 02 tháng 07, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 02 tháng 07, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (175) Bảy 02 tháng 07, năm 2022