Vệ Sinh và An Toàn Thực Phẩm với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

Nam Anh điều khiển chương trình

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/envirovn

Vệ Sinh và An toàn Thực Phẩm -10-Thịt Heo

      VSATTP-10-ThitHeo - D3

Vệ Sinh và An toàn Thực Phẩm -09-Thịt

      VSATTP-09-Thit-2018-03-12

Continue reading Vệ Sinh và An Toàn Thực Phẩm với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết