Lễ Tưởng Niệm 32 Năm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

và Đại Hội Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) Lần Thứ 9 tại Orlando FL 2022

Website: http://radiolmdcvn.com/

Nguồn (source): Đài Bình Minh Florida TV – Phóng Viên Uyên Phan và Thiên Long thực hiện