Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 12-01-2022 của Nhà Việt Nam MD

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư, 12 tháng 01, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt126
– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt126low

Quí vị có thể vào trang mạng: http://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 12-01-2022 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 08-01-2022 của Nhà Việt Nam MD

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy, 08 tháng 01, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. 
 
– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt125
– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt125low
 
Quí vị có thể vào trang mạng: http://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org
 

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 08-01-2022 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 05-01-2022 của Nhà Việt Nam MD

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư, 05 tháng 01, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt124

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt124low

– Thành phố Laurel Maryland sẽ bắt đầu năm mới với tuần lễ thử covid miễn phí từ thứ Hai (03/01/2022) tới thứ Sáu (07/01/2022) bắt đầu 1PM – 4PM tại Laurel Medical Mart & Mini Clinic on 14402 Baltimore Ave. Không Walk-ins, chỉ làm cuộc hẹn để test, gọi số 301-604-8000 hoặc trên website http://portal.ciandx.com

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 05-01-2022 của Nhà Việt Nam MD