Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 04-07-2024

Happy Independence Day July 4th !!!

https://www.facebook.com/bichduyen.day.9

1 -LK Vần Trăng Cô Đơn -Ca Sĩ Thế Sơn -Như Quỳnh -Minh Tuyết.

2 -Vần Trăng Tình Yêu -Tác Giả Trúc Hồ -Ca Sĩ: Quốc Khanh -Thiên Kim (Asia Entertainment).

3 -Trăng Thề -Tác Giả Khánh Băng -Ca Sĩ Sheila.

Nam Anh – http://vietwdcradio.com/

Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 06-06-2024

1 -Dưới Dàn Hoa Cũ -Tác Giả Tuấn Khanh -Ca Sĩ Tuấn Ngọc.

2 -Mùa Hè Đẹp Nhất -Tác Giả Đức Huy -Ca Sĩ Trần Thu Hà.

3 -Hoa Phượng -Thơ Hoàng Phượng -Ca Sĩ Ngọc Quy.

4 -Phượng Hồng -Thơ Đỗ Trung Quân -Nhạc Vũ Hoàng -Ca Sĩ Vũ Khanh.

5 -Nỗi Buồn Hoa Phượng -Tác Giả Thanh Sơn -Lê Dinh -Ca Sĩ Thanh Tuyền.

Nam Anh

 

http://vietwdcradio.com/

bd-tccl-098-2024-06-06.mp4

Continue reading Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 06-06-2024