30 năm Bức Tường Berlin sụp đổ

RFI: Đức kỷ niệm trọng thể 30 năm Bức Tường Berlin sụp đổ
REUTERS/Fabrizio Bensch

Vào hôm nay 09/11/2019, nước Đức long trọng kỷ niệm ngày Bức Tường Berlin sụp đổ cách nay đúng 30 năm, đánh dấu sự chấm dứt tình trang phân chia Đông-Tây trong thời Chiến Tranh Lạnh tại châu Âu. Theo lẽ thường, lễ kỷ niệm trong một năm tròn một sự kiện mang tính chất biểu tượng như vụ Bức Tường Berlin phải được tổ chức linh đình, ít ra là trong khối Tây Âu. Thế nhưng các lãnh đạo phương Tây có dấu hiệu tương đối thờ ơ với sự kiện này.

Continue reading 30 năm Bức Tường Berlin sụp đổ

Bích Duyên in Longwood Gardens, Pennsylvania

Summer 2019

GardenLongwood Gardens is an American botanical garden. It consists of over 1,077 acres of gardens, woodlands, and meadows in Kennett Square, Pennsylvania, United States in the Brandywine Creek Valley. It is one of the premier horticultural display gardens in the United States and is open to visitors year-round to enjoy native and exotic plants and horticulture, events and performances, seasonal and themed attractions, as well as educational lectures, courses, and workshops.