Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái đính chính v/v HSTS

19-01-1074 Trận Hải Chiến Hoàng Sa – Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại

 

 

 

 

 

Thơ Xin Lỗi Việt Nam Cộng Hoà (Nguyễn Trọng Mai)

 

Tôi là người miền Bắc 

Khấn vái Anh hùng tử sĩ Hoàng Sa

Bảy mươi lăm anh lính tuổi hoa chết cho sơn hà

Chúng tôi bằng tuổi các Anh nhà trường không có dạy

Đất nước mình có hai quần đảo Hoàng Trường Sa

Nhà trường dạy chúng tôi các anh là ngụy

Đoàn đội dạy Mỹ ngụy ăn gan uống máu đàn bà 

Họ “quên” chưa dạy Mỹ ngụy “ăn đất”

Bằng tuổi các Anh chúng tôi đánh vào ruột thịt

Ruột thịt bị bỏ rơi vẫn kiên trung giữ đảo sơn hà

Gấp đôi tuổi các Anh mới biết có hải chiến Hoàng Sa

Mới biết cờ dân tộc có ba sọc đỏ

Có tướng tá tuẫn tiết bảo toàn danh dự

Anh hùng tử khí hùng bất tử  Continue reading Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái đính chính v/v HSTS

Trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa (1974)

20-01-2022 Trả lại sự thật cho lịch sử

Nhân dịp Lễ tưởng niệm tử sĩ trong trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa vừa qua cũng như các năm trước, nhiều bài viết cũng như trên youtube tường thuật một cách sai lạc và bóp méo sự thật.

Chúng ta không bình luận về sự tường thuật của các nhân chứng trên 4 chiến hạm tham dự cuộc hải chiến vì tôi nghĩ những quân nhân đó đều nói sự thật tuy nhiên mỗi người chỉ nói về trận đánh trong cương vị của mình trên chiến hạm cho nên không cần biết rõ hệ thống chỉ huy, ngoài vị hạm trưởng của mình, là như thế nào.

Continue reading Trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa (1974)