Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái đính chính v/v HSTS

19-01-1074 Trận Hải Chiến Hoàng Sa – Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại

 

 

 

 

 

Thơ Xin Lỗi Việt Nam Cộng Hoà (Nguyễn Trọng Mai)

 

Tôi là người miền Bắc 

Khấn vái Anh hùng tử sĩ Hoàng Sa

Bảy mươi lăm anh lính tuổi hoa chết cho sơn hà

Chúng tôi bằng tuổi các Anh nhà trường không có dạy

Đất nước mình có hai quần đảo Hoàng Trường Sa

Nhà trường dạy chúng tôi các anh là ngụy

Đoàn đội dạy Mỹ ngụy ăn gan uống máu đàn bà 

Họ “quên” chưa dạy Mỹ ngụy “ăn đất”

Bằng tuổi các Anh chúng tôi đánh vào ruột thịt

Ruột thịt bị bỏ rơi vẫn kiên trung giữ đảo sơn hà

Gấp đôi tuổi các Anh mới biết có hải chiến Hoàng Sa

Mới biết cờ dân tộc có ba sọc đỏ

Có tướng tá tuẫn tiết bảo toàn danh dự

Anh hùng tử khí hùng bất tử 

Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đại nghĩa sáng lòa

Gấp ba tuổi các Anh trí thức đỏ vẫn thua cả lớp ba

Tiến sĩ không phân biệt được hải chiến và bị thịt

Lãnh đạo lẫn lộn tranh chấp và cưỡng đoạt

Đồng chí và xâm lăng lưỡi mập mờ

Bốn bốn năm rồi ơn nghĩa vẫn bơ vơ

Thả vòng hoa phải đi thả trộm

Thắp nhang các Anh bị cờ đỏ phá rối nơi tượng thờ

Bị truy đuổi khi thả vòng hoa ngoài bãi biển

Yêu nước bây giờ là yêu nước lậu 

Đành thắp nhang ở trong lòng

Xin lỗi các Anh xin lỗi Việt Nam Cộng Hòa.

Nguyễn Trọng Mai (Bắc Việt Nam)

 

Đinh Quang Anh Thái | Hoàng Sa mãi mãi là máu thịt của Tổ Quốc