PGHH Đại Lễ 18 Tháng 5 Âm Lịch Lần Thứ 82 Năm 2021

Phóng Sự Truyền Thanh do Nam Anh thực hiện

Đại lễ kỷ niệm năm thứ 82 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hoà Hảo.

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) – 18 tháng 5 năm Tân Sửu (2021)

Tại PGHH AN HOÀ TỰ

930 Randolph Rd, Silver Spring, Maryland 20904

T/M Ban Tổ CHức, Trưởng Ban: HÀ VĂN SINH