Chương Trình Phát Thanh Ánh Sáng Tin Mừng

Được khởi sự vào năm 1996, Ánh Sáng Tin Mừng là chương trình phát thanh hàng tuần do một nhóm anh chị em tín hữu Công Giáo thiện nguyện vùng Washington, DC thực hiện, với sự hỗ trợ đặc biệt của Cộng Ðoàn Đồng Hành – Christian Life Communities.

Ánh Sáng Tin Mừng