ASTM Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C 07-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
    Ánh Sáng Tin Mừng

Phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

      astm190407-CN5MC-C

Đời Sống và Đức Tin
“”””

“”Linh Mục, dụng cụ của Lòng Chúa Thương Xót””
“”Chia sẽ của Cha Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết””
“”””
“”Lòng Chúa Thương Xót: Tình Yêu Nhập Thể- Phần 1″”
“”Bài giảng của Linh Mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích””
“”Giáo sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America””
“”””
“”Thân mời dự ” Via Dolorosa” buổi Chặng Đàng Thánh Giá của Thánh ĐGH JP II””
“”Văn phòng Đa Văn Hóa GP Arlington, Thao Luyện Nhẹ nhàng, Đồng Hành””
“”và Heartsongs Tâm Tình Ca- ASTM thực hiện””
“”Ngày Thứ Bảy 6 April 2019, 7:30 tối, tại Nhà thờ Thánh Philip, Falls Church, Va”
“”
Mỗi Tuần Một Vị Thánh
“”””
“”””
Tin Tức
Kết Thúc Chương Trình
“”***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***”
“”***Chúng tôi sẽ hồi âm – Xin Chúa ban bình an – Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***”