Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C- 27 Feb 2022

Radio Ánh Sáng Tin Mừng phát thanh từ Hoa Thịnh Đốn

Liên lạc: 703-698 0641

Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C- 27 Feb 2022 

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Phúc Âm Thánh Luca 6, 39-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  “”Lòng có đầy miệng mới nói ra””
  “Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, Giáo xứ Thánh Gioan. Giáo phận Worcester, MA””
  “”””
  “””
 • Đời Sống và Đức Tin
  “””
  “”Bài Giảng lễ Kính Tông Tòa của Thánh Phêrô 22 Feb 2022”
  “”Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Phương- GXCTTĐVN GP Arlington VA””
  “””
  “”Chúc quý thính giả Mùa Chay thánh thiện, tràn đầy ân sủng Thiên Chúa”
  “”
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  “”””
  “”Nghe bài nói về tu sĩ Marcel Văn, được diễm phúc trò chuyện với Chúa Giêsu””
  “”Đức Mẹ Maria, Thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Dồng””
  Tin Tức
  “”””
  “”1, Lên Tiếng đòi Công Lý – 2. Âu lo – Đàn áp Tôn Giáo””
  “”Bài của Viet Catholic News””
  “”””
  Kết Thúc Chương Trình