Áo Trận Bạc Mầu kỳ 131

Thiên An Môn – Tự Do hay Chết

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

VĨNH BIỆT MŨ ĐỎ BÙI QUYỀN   !

 

QÚY HUYNH Đ TRƯỜNG CHU VĂN AN , TRƯỜNG ĐI HC KHOA HC SÀI GÒN ,Các cu SVSQ KHÓA 16 TRƯỜNG VÕ B QUC GIA VIT NAM ( TVBQGVN ) và các HUYNH Đ THUC BINH CHNG NHY DÙ THÂN MN,                                       

Thật vô cùng thương tiếc khi được tin Mũ Đỏ Bùi Quyền đã vĩnh viễn giã từ chúng ta !

Vũ đình trường

Trường Võ Bị Quốc Gia VNCH giờ đây chắc cũng đang chào vĩnh biệt người CSVSQ Liên Đoàn Trưởng  của 4 khóa 16, 17, 18 và 19 Võ Bị trong thời chinh chiến, một vị Sĩ quan Thủ khoa Khóa 16 TVBQGVN đã có những giây phút vinh quang tại đây, giương cung bắn tên tượng trưng cho chí tang bồng hồ thỉ, một người lính Dù, một vị chỉ huy đầy khí phách trên trận địa. 

 

Thương tiếc thay một Thiên Thần mũ đỏ khi chí đang còn mong luớt gió  nhưng đành phải gảy cánh cuối đọan trường’

   Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị Quyền và qúy tang quyến. Nguyện cầu cho Hương Linh của Trung tá cựu Tiểu đoàn trưởng TĐ 5 Dù,  Lữ đoàn phó Lữ đoàn 3 Mũ Đỏ Bùi Quyền  thanh thản trên cõi Vĩnh Hằng.                               

     

           www.k16tvbqgvn.org/tuongniemk16.htm.

 

HQ Nguyễn Đức Thu ( Bạn cùng khóa, Hoa Thịnh Đốn )