Áo Trận Bạc Mầu kỳ 194

Xoá Tan Một Huyền Thoại
“Trực Thăng Vận-Chạy Vào Tử -Kiếm chữ Sinh”

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) , mỗi thứ Ba,
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Disclaimer 2021

Chương trình phát thanh không nhất thiết thể hiện quan điểm của VATV và Viet Washington DC Radio.

Disclaimer: VATV and Viet Washington DC Radio are not responsible for a program’s content. The views expressed are not necessarily those of VATV and Viet Washington DC Radio. The broadcasting is made as a matter of public access programming.