Bạn Có Biết với Nam Anh

Mẹ và Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)Ngày Trái Đất 2018 – Một Thế Giới Không Ô Nhiễm Chất Dẻo
(A World Without Plastic Pollution) – Mai Thanh Truyết

      BCB-20180420-NgayTraiDat-MTT

Bài đọc: BCB-20180420-NgayTraiDat-MTT
Tuổi trẻ cùng hành động nhằm mục đích:
• Trở thành tình nguyện viên Ngày Trái Đất tại đây: https://goo.gl/S2uJH2
• Phát tán thông điệp: Môi trường Xanh & Sạch.

      Earthday Apr22 0415

Nước Hoa (Dầu Thơm)

      NuocHoa - BCB