CT Phát Thanh Ánh Sáng Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Lá -B 28 Mar 2021

Chúa Nhật Lễ Lá -B 28 Mar 2021

Mở Đầu Chương Trình
Chúa Nhật Lễ Lá- Phúc Âm thánh Mát Thêu 21, 1-11
Suy Niệm Tin Mừng
Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Thánh Tâm GP Phan Thiết

Đời Sống và Đức Tin
“Bài Giảng Thánh lễ Truyền Tin 23 tháng 3 – 2021
“Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Phương, GXCTTDVN, Giáo Phận Arlington, Va
Nguồn Gốc Sùng Kính các Chặng Đàng Thánh Giá”
trích sách “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu” của Chân Phước Anna Katerina Emmerick”
do Hội Thông Điệp Đức Mẹ San Jose, CA phỏng dịch

Mỗi Tuần Một Vị Thánh
Thánh Giuse là người Cha”
Bài của Linh Mục Giuse Trần Đình Thủy

“Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta trong Tuần Thánh nầy”