VATV | Tưởng niệm Tướng Lê Minh Đảo nhân ngày kỵ giỗ đầu tiên

VATV | Thiếu Tướng Lê Minh Đảo vị Tướng bất tử, tác giả Nguyễn Quang Duy biên soạn từ Nam Úc – Nam Anh trình bày – Bích Phượng giới thiệu – 19-03-2021