BẢN TIN CỘNG ĐỒNG (số 146) – Ngày 23 tháng Ba năm 2022

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt146

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt146low