Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn


Sinh Hoạt 30 tháng Tư, 2018 và ngày Nhân Quyền cho Việt Nam (11 May)

      DHCuong-SinhHoatCD Thang 4 va 5

Ngày 04 Tháng 4, 2018                                             Số 0404/CĐVN/2018/VT

                                                              

THƯ MỜI

 

Kính gửi:

–         LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH VÙNG HTĐ VÀ PHỤ CẬN,

–         QUÝ HỘI ĐOÀN QUÂN CÁN CẢNH VNCH,

–         QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO TINH THẦN CÁC TÔN GIÁO,

–         QUÝ CÔ BÁC, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG,

–         QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG, TRUYỀN HÌNH, BÁO CHÍ.

 

Kính thưa Quý Vị,

Kính mời Liên Hội CCS/QLVNCH, Hội Đoàn Quân Cán Cảnh, quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo, quý cô bác, quý đồng hương, cùng hợp tác, tham gia những sinh hoạt TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ năm thứ 43,  theo lịch trình như sau:

 1.Thứ Sáu 13 Tháng 4, 2018: (9:00am – 2:00pm)

Xin kính mời đồng bào cô bác tham dự sinh hoạt tưởng niệm hơn 3 triêu nạn nhân trong suốt cuộc chiến 20 năm, đã bị giết hại, hy sinh hay bỏ mạng oan uổng nơi làng thôn, chiến trường hay biển sâu. Buổi lễ sẽ tổ chức tại Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Góc New Jersey & Massachussetts. D.C. do Sáng-hội Nạn Nhân Cộng Sản, Thân Hữu Cố Đô Huế và Cộng Đồng Việt Nam tổ chức. Có xe buýt đưa cô bác tại Trung Tâm Eden lúc 9:00am ngày 13 tháng 4 lên D.C. và đón cô bác trở về lúc 2:00pm từ D.C trở lại Trung Tâm Eden.

2.- Thứ Ba 24 Tháng 4, 2018: 

08:00 AM: Lễ treo Cờ rũ Quốc kỳ VNCH tại Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

3.-  Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2017:

** Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

08:00 P.M: Lễ Truy Điệu, Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân.

09:00 P.M: Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh, Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận, với sự tham dự của các nghệ sĩ quen thuộc của vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận.

4.- Thứ Hai 30 Tháng 4, 2018 (12:00pm) : Lễ Chào Cờ 30 Tháng 4, 2018 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Ghi chú: Việc dời cuộc biểu tình 30 tháng 4 tới ngày 12 Tháng 5, 2018. Thưa quý vị 30 Tháng 4, 2018  nhằm ngày Thứ Hai,  nếu tổ chức biểu tình sẽ có rất it người tham gia. Ngày 30 Tháng 4, 2017 vào nhằm ngày Chủ Nhật, Cuộc biểu tình tại toà đại sứ Cộng Sản không tới 50 người.

Vì thế, Cộng Đồng Việt Nam quyết đinh dời ngày biểu tình trước toà đại sứ VC là ngày 12 tháng 5, 2018. Sẽ có nhiều phái đoàn từ phương xa và lại là ngày thứ bảy, khí thế sẽ mạnh hơn, và cuộc biểu tình sẽ được kết quả hơn. Do đấy: CHÚNG TA SẼ TỔ CHỨC CHÀO CỜ 30 THÁNG TƯ TẠI TRUNG TÂM EDEN, VÀ BIỂU TÌNH TRƯỚC TOÀ ĐẠI SỨ CỘNG SẢN SẼ DỜI TỚI 12 THÁNG 5, 2018. (Chương trình sẽ do Trưởng Ban Tổ Chức Lưu Đức Tờ phối hợp với Liên Hội CCS/VNCH)

5.- Thứ Tư  mùng 2 Tháng 5, 2018 (12:00pm) : Lễ Thượng Kỳ tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

6.- Nghi lễ Tôn Giáo:

 Lễ Tưởng Niệm, Cầu Siêu, và Cầu Hồn cho Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa, đã hy sinh vì tổ quốc, đã oan thác trong các ngục tù cộng sản, đã tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, sẽ được Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo tổ chức tại các địa điểm thờ phượng, và sẽ được thông báo cập nhật.

** Lễ Cầu Hồn:

A.- Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam    B. – Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

915 S. Wakefield Street                                    11812 New Hampshire Ave.

Arlington, VA 22204                                       Silver Spring, MD 20904

703-553-0370                                                     301 622 4895

** Lễ Cầu Siêu:

A.- Chùa Giác Hoàng                                       B. Chùa Hoa Nghiêm

5401  16th. Street, N.W                                     9105 Backlick Road

Washington, D.C 20011                                   Fort Belvoir, VA 22060

202-829-2423                                                    703 781 4306

C.- Chùa Di Đà                                                 D. Chùa Vạn Hạnh

6822 Columbia Pike                                         7605 Bull Run Drive

Annandale, VA 22003                                      Centreville. VA 22121

703-854-1032                                                    703 968 8460

 

Kính thưa quý vị:

30 Tháng 4 là ngày đau buồn cho đất nước Việt Nam, cả một dân tộc bị đắm chìm trong ách cai trị tàn bạo của cộng sản. 30 Tháng 4 của năm thứ 43 này sẽ là năm chúng ta phải chung lưng đoàn kết, cùng nhau kêu gọi đồng bào hải ngoại yểm trợ Quốc Nội trong đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ và nhân quyền.

Chúng tôi ước mong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ và Phụ cận, quý vị Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý thành viên trong Hội Đồng Đại Diện, quý hội đoàn Quân, Cán, Cảnh, quý Đồng hương, tất cả cùng hợp tác và tham dự với Cộng Đồng Việt Nam trong những sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 43, đặc biệt với Lễ Truy Điệu vào chiều ngày 29/04, 2018, và Lể Chào Cờ 30 Tháng 4, 2018 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Mọi chi tiết về đóng góp & hợp tác, xin Quý vị vui lòng liên lạc:

Ông Lưu Đức Tờ

Truởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4, 2018.

Phone:  703 786 8406       Email:  tapchithoidai@yahoo.com

Trân Trọng Kính Mời.

Chủ Tịch Cộng Đồng

Đinh Hùng Cường