Tin Cập nhật về vắc xin COVID-19 tại Fairfax, Virginia

Ngày: Thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 lúc 11:26 sáng

Tiểu Bang VA được đề xuất nhận thêm khoảng 16% nguồn cung cấp vắc xin.  Mặc dù, điều này vẫn chưa xảy ra.  Hiện tại, toàn quốc và Khu Y tế Fairfax đã hạn chế việc cung cấp vắc-xin cho đến ít nhất là tháng Ba.  Chúng tôi sẽ thông báo cho quí vị về bất kỳ tin cập nhật nào.  Vui lòng liên tục kiểm tra trang web của chúng tôi tại đây: https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

Continue reading Tin Cập nhật về vắc xin COVID-19 tại Fairfax, Virginia