Tin Cập nhật về vắc xin COVID-19 tại Fairfax, Virginia

Ngày: Thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 lúc 11:26 sáng

Tiểu Bang VA được đề xuất nhận thêm khoảng 16% nguồn cung cấp vắc xin.  Mặc dù, điều này vẫn chưa xảy ra.  Hiện tại, toàn quốc và Khu Y tế Fairfax đã hạn chế việc cung cấp vắc-xin cho đến ít nhất là tháng Ba.  Chúng tôi sẽ thông báo cho quí vị về bất kỳ tin cập nhật nào.  Vui lòng liên tục kiểm tra trang web của chúng tôi tại đây: https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

Khoảng một nửa nguồn cung cấp vắc-xin sẽ dành cho người lớn tuổi và khoảng một nửa sẽ dành cho những người thuộc các nhóm khác.

Khi chúng tôi nhận được nhiều vắc-xin hơn trong tương lai, vắc-xin sẽ có sẵn tại văn phòng bác sĩ, nhà thuốc, phòng khám sức khỏe, v.v.

Bạn nên nhận liều thứ hai càng gần với khoảng thời gian khuyến cáo càng tốt (Pfizer – 3 tuần sau liều đầu tiên, Moderna – 4 tuần sau).  Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể theo đúng lịch trình này, thì liều thứ 2 có thời hạn có thể được dùng lên đến 6 tuần sau liều đầu tiên, theo hướng dẫn mới của CDC.

Đọc về hướng dẫn này: tại đây. https://vsafe.cdc.gov/

Lời khuyên khi đến cuộc hẹn tiêm vắc xin

Mang khẩu trang đến cuộc hẹn

Chụp ảnh thẻ nhắc tiêm chủng của bạn.  Bằng cách đó, bạn sẽ không phải lo lắng nếu thẻ bị lạc mất.

Tải xuống ứng dụng V-Safe trên điện thoại của bạn và báo cáo bất kỳ phản ứng nào với vắc xin.

https://vsafe.cdc.gov/

Ngay cả sau khi bạn đã được chủng ngừa, bạn vẫn phải tiếp tục tuân theo các biện pháp an toàn và sức khỏe.  Vui lòng tiếp tục:

Rửa tay.

Mang khăn che mặt (mũi và miệng).

Che những cơn ho và hắt hơi.

Duy trì khoảng cách xã hội 6 feet/2m.

Ở nhà khi bị bệnh.

Ghi danh nếu bạn đủ điều kiện

Bạn có thể ghi danh một cuộc hẹn tiêm vắc-xin nếu bạn sống trong vùng Fairfax và có đủ những tiêu chuẩn sau đây:

Trên 65 tuổi

Nhân viên chăm sóc sức khỏe sống hoặc làm việc ở đây

Tuổi 16-64 với tình trạng sức khỏe nguy cơ cao hoặc khuyết tật làm tăng nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19

Kiểm tra xem bạn có một tình trạng nào đó làm tăng nguy cơ của bạn dưới đây không:

Tiếng Anh https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

Tiếng Việt https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

** LƯU Ý: Thông tin trong các liên kết bằng tiếng Nepal được dịch bởi Google Translate, vì vậy chúng sẽ không hoàn hảo.  Chúng cung cấp chỉ để cho bạn một ý tưởng chung về những gì thông điệp nói.  Tuy nhiên, để làm rõ, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 703-267-3511 và yêu cầu thông dịch viên ngôn ngữ Tiếng Việt, nếu cần. Vui lòng kèm theo ghi chú này để từ chối trách nhiệm nếu quí vị đăng bất kỳ trang web nào trong số này

Ghi danh sau đây:

Trực tuyến (nhanh hơn): https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration

Gọi: 703-324-7404;  9 giờ sáng đến 7 giờ tối  các ngày trong tuần và 9:30 sáng đến 5 giờ chiều  vào cuối tuần.  Yêu cầu thông dịch viên ngôn ngữ, nếu cần.

Cảm ơn bạn!  Xin hãy giữ an toàn!

Jennifer Chuong
Community Health Specialist
Division of Community Health Development
Fairfax County Health Department
10777 Main Street, Suite 320, Fairfax, VA 22030
(703) 397-4472 | Jennifer.Chuong@fairfaxcounty.gov