Âm Nhạc với Bạch Cúc #01-# 30

https://www.facebook.com

Âm Nhạc với Bạch Cúc #30
Chủ Đề: Nghe Đời Lầm Lỡ


      AmNhacBC - Bach Cuc

Âm Nhạc với Bạch Cúc #29
Chủ Đề: Gởi Gió Cho Tình Bay

      AmNhacBC-29 - Nhac


Âm Nhạc với Bạch Cúc #28
Chủ Đề: Đường Về Quê Hương

      AmNhacBachCuc-26 - Nhac

Âm Nhạc với Bạch Cúc #27
Chủ Đề: Cho Em Một Ngày

      AmNhacBC-27-ChoEmMotNgay - Nhac

Âm Nhạc với Bạch Cúc #26
Chủ Đề: Điệu Hò Miền Nam

      AmNhacBachCuc-26 DieuHoMienNam - Nhac


Âm Nhạc với Bạch Cúc #25
Chủ Đề: Đường Xưa In Dấu  

      AmNhacBC-25 - Nhac

Âm Nhạc với Bạch Cúc #24
Chủ Đề: Quan Họ Bắc Ninh

      AmNhacBC-24-QuanHo-BacNinh - Nhac


Âm Nhạc với Bạch Cúc #23
Chủ Đề: Những Cuộc Tình Qua Nhạc Khúc Lam Phương

      AmNhacBachCuc-23 - Nhac

Âm Nhạc với Bạch Cúc #22
Chủ Đề: Huế Tôi

      AmNhacBachCuc-22-Hue Toi

Âm Nhạc với Bạch Cúc #21
Chủ Đề: Gởi Một Tình Yêu

      AMBC-20 GoiMotTinhYeu - Nhac

Âm Nhạc với Bạch Cúc #20
Chủ Đề: Con Người và Thân Phận

      AmNhac-BachCuc-20-ConNguoiVaThanPhan

Âm Nhạc với Bạch Cúc #19
Chủ Đề: Một Đời Vẫn Nhớ

      AmNhacBachCuc-10 MotDoiVanNho


Âm Nhạc với Bạch Cúc #18
Chủ Đề: Lời Nguyện Ước Cho Đất Nước Tôi

      Loi Nguyen Uoc Cho Dat Nuoc To - Nhac Bach-Cuc


Âm Nhạc với Bạch Cúc #17
Chủ Đề: Những Tình Khúc Phổ Thơ Nguyên Sa

      AmNhacBachCuc-17-NhungTinhKhucThoNguyenSa

Âm Nhạc với Bạch Cúc #16
Chủ Đề: Mưa Buồn Tháng Hạ

      AmNhacBachCuc-16-MuaBuonThangHa

Âm Nhạc với Bạch Cúc #15 Chủ Đề: Hương Xưa

      AmNhacBachCuc-15-HuongXua-02

Âm Nhạc với Bạch Cúc #14 Chủ Đề: Còn Mùa Nào Cho Em

      AmNhacBachCuc-14-ConMuaNaoChoEm

Âm Nhạc với Bạch Cúc #12 Chủ Đề: Em Có Nhớ

      AmNhacBachCuc-12-EmCoNho

Âm Nhạc với Bạch Cúc #11 Chủ Đề: Âm Vọng Thời Gian

      AmNhacBachCuc-11-AmVongThoiGian

Âm Nhạc với Bạch Cúc #10 Chủ Đề “Tình Rơi Xuống Đời”

      AMBC 10 Tinh Roi Xuong Doi

Âm Nhạc với Bạch Cúc #09 Chủ Đề “Sau Lưng Em”

      BCuc 09 Sau Lung Em

Âm Nhạc với Bạch Cúc #08 Chủ Đề “Phím Buồn Tango”

      BC-08 Phim Buon Tango - N1

Âm Nhạc với Bạch Cúc #07 Chủ Đề “Gởi Tình Ai Trong Mưa”

      BC-07 Gởi Tình Ai Trong Mưa - Am Nhac Bach Cuc

Âm Nhạc với Bạch Cúc #06 Chủ Đề “Những Bài Thơ Phổ Nhạc”

      AmNhacBachCuc-06-NhungBaiThoPhoNhac

Âm Nhạc với Bạch Cúc #05 Chủ Đề “Như Đã Dấu Yêu”

      AmNhacBachCuc-05-NhuDaDauYeu

Âm Nhạc với Bạch Cúc #04 Chủ Đề “Quê Hương Trong Nỗi Nhớ”

      04 Que Huong - Nhac Bach Cuc

Âm Nhạc với Bạch Cúc #03 Chủ Đề “Anh”

      AmNhacBachCuc-03-Chu De Anh

Âm Nhạc với Bạch Cúc #02 Những Bài Ca Màu Tím

      Nhung Bai Ca Mau Tim

Âm Nhạc với Bạch Cúc #01 Mùa Thu và Em

      Am Nhac Bach Cuc

Am Vong Thoi Gian