“Mùa Thu” Thơ Tôn Nữ Giáo Hiếu; Đèo Văn Sách trình bày

Mùa Thu

Thơ : TÔN NỮ GIÁO HIẾU
Nhạc : HIẾU TRANG
Tiếng hát: ĐÈO VĂN SÁCH
Hòa âm: NGUYỄN ANH HUY
Kiều Oanh Thực hiện

Thu của đất trời hay Thu của đời tôi
Thu của đất trời có lá vàng bay xa xôi

Continue reading “Mùa Thu” Thơ Tôn Nữ Giáo Hiếu; Đèo Văn Sách trình bày