HuyTam-54-Tháng Tư, nỗi buồn không quên – Kỳ 1 & 2

Chương Trình Tác Giả và Tác Phẩm do Huy Tâm biên soạn và thực hiện, với sự cộng tác của Quỳnh Chi. Gởi bài vở xin liên lạc: chuyenlinh@gmail.com 316-992-0862

YouTube Kỳ 1
YouTube Kỳ 2