HVU-265-266-Lời tiên tri cuối cùng về số phận nhân loại

Câu chuyện thứ 265: Nhân quả nghiêm minh, viết sách khiêu dâm bị nhân quả.

CT Hoa Vô Ưu do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện (từ North Carolina, Hoa Kỳ), mỗi Chủ Nhật. 01-01-2023

https://youtu.be/Ub4hye2Zn9U

https://www.facebook.com/Dung.and.Linh.Doan