Thể Thao Dưới Chế Độ Cộng Sản (Trần Trung Đạo)

      Thể Thao Dưới Chế Độ Cộng Sản

Thể Thao Dưới Chế Độ Cộng Sản


do Nhà Văn Trần Trung Đạo Biên Soạn

Destiny Nguyễn Diễn Đọc

Phóng vấn Đặc biệt: Tết Mậu Thân 1968 (Destiny Nguyễn)

      Destiny Mau Than - D10

(Qua giọng đọc của Destiny Nguyễn)

28/01/2018

Ai Tiên Đoán Sự Sụp Đổ Của Liên Sô? (Trần Trung Đạo)

      Destiny Ai Lam Lien Xo sup do - D4

(Qua giọng đọc của Destiny Nguyễn)  

Ngày 25 tháng 12, 1991 là ngày chính thức cáo chung của chế độ CS Liên Sô cũng như phong trào CS quốc tế. Hàng loạt cá nhân được ghi nhận đã tiên đoán sự sụp đổ của Liên Sô, trong số đó có nhà văn như George Orwell, nhà chính trị như Winston Churchill, có cả lãnh tụ CS bị Stalin trục xuất là Leon Trotsky, tuy nhiên, chính xác nhất về lý luận, chiến lược và tầm nhìn phải nhắc đến George Kennan.  Continue reading Ai Tiên Đoán Sự Sụp Đổ Của Liên Sô? (Trần Trung Đạo)