Những Ẩn Số Chính Trị Trong Truyện Võ Hiệp Kim Dung

Chương Trình Văn Học Nghệ Thuật với Trịnh Bình An
(Hình: Trịnh Bình An 2018)

GS Nguyễn Ngọc Huy (1924-1980) có viết cuốn sách:

Các Ẩn Số Chính Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp KIM DUNG …


Phần 1

      TBA-VHNT-23-An-So-Chanh-Tri-Ki - C1

Phần 2

      TBA-VHNT-24 - C1

Phần 3

      TBA-VHNT-25-Kim Dung 3