30 tháng Tư, 43 năm nhìn lại (Lâm Văn Bé)

Trước 1975, tác giả Lâm Văn Bé làm việc và từng giữ các chức vụ:

  • Giáo sư, Giám học, Hiệu trưởng Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho
  • Tổng Thư Ký Viện Đại Học Tiền Giang
  • Chánh Sở Học Chánh Định Tường

Sau 1975, ông làm Giám đốc Thư Viện Mile End ở Montreal, Canada. Hiện nay, ông về hưu và dành thời gian viết biên khảo.

http://www.vietnamvanhien.org/LamVanBe.html

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 43 năm rồi mà tài liệu viết về cuộc chiến tranh nầy vẫn còn phong phú. Không kể các tài liệu còn nằm im trong các kho lưu trữ chưa được khai thác, chỉ kể đến tài liệu các thể loại đang lưu hành trong các thư viện, con số thật khổng lồ.

Continue reading 30 tháng Tư, 43 năm nhìn lại (Lâm Văn Bé)