Thứ Bảy 5 tháng 9: Phát tặng khẩu trang miễn phí cho đồng hương

vào:
• Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020
• Tại Trung Tâm Thương Mại Eden (lều vải trước tiệm Four Seasons)
• Từ lúc 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa.
Trân trọng kính mời.

Cộng Đồng Việt Nam Washington DC, Maryland và Virginia 
 
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF WASHINGTON D.C., MARYLAND AND VIRGINIA
P.O. Box 772, Springfield, Virginia 22153
Phone: 703-350-6241 – Email: CDVietNam DMV@gmail.com


Số: 001320/CĐTĐ/TB
Ngày 26 tháng 8 năm 2020
Kính gửi:
Quý Tổ Chức Hội Đoàn và Quý Đồng Hương
Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia

Kính thưa Quý Vị,
Trong tháng 6 vừa qua , Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam DMV có gửi thư yêu cầu đến Bộ Y Tế và Cơ Quan FEMA thuộc Liên Bang Hoa Kỳ xin họ cung cấp cho Cộng Đồng chúng ta một số lượng khẩu trang để phân phối đến đồng hương trong vùng.
Hôm nay chúng tôi vừa nhận được số lượng 10 ngàn khẩu trang từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) & Federal Emergency Management Agency (FEMA).
Trân trọng thông báo sẽ có một buổi phát tặng khẩu trang miễn phí cho đồng hương vào:
• Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020
• Tại Trung Tâm Thương Mại Eden (lều vải trước tiệm Four Seasons)
• Từ lúc 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa.
 

Trân trọng kính mời,

President

Lý Thanh Phi Bảo