Chương trình phát thanh 78 ngày thứ Tư 28-07-2021 của Nhà Việt Nam MD

https://mdvlac.org/ctpt78low

_Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland hôm nay, (Thứ Tư 28 tháng 07 năm 2021) gồm có những tin tức chính sau đây:_

*Tin HOA KỲ:*
1. Gói Cứu Trợ Mới Của Hoa Kỳ.
2. Việc mở cửa trở lại của tiểu bang Texas.
3. Tổng thống Biden tố cáo Facebook.
4. Ông Anthony Fauci bị tấn công
5. Bộ Giáo Dục nhận sai lầm khi cổ võ cho cuốn sáng hô hào ủng hộ Critical Race Theory.
6. Hoa Kỳ cấm dân Cuba vượt biển vào Mỹ.
7. Hoa Kỳ tái lập chính sách thả tù khủng bố.

*Tin ĐỊA PHƯƠNG:*

Continue reading Chương trình phát thanh 78 ngày thứ Tư 28-07-2021 của Nhà Việt Nam MD