But you didn’t (Nhưng anh đã không)

Một gia đình Mỹ gồm hai vợ chồng và đứa con gái chung sống cùng nhau. Khi cô con gái lên 4 thì người cha nhập ngũ và được đưa đến chiến trường Việt Nam. Người lính tử trận nên đã không trở về. Người mẹ ở vậy nuôi con đến năm 80 tuổi thì mất. Khi bà qua đời, cô con gái tìm thấy một bức thư trong đồ đạc của mẹ, trong đó có bài thơ “But you didn’t”! .
 
 “But you didn’t!” By Merrill Glass or Anonymous
 
Remember the day I borrowed your brand new car and dented it?
I thought you’d kill me, but you didn’t.
 

Continue reading But you didn’t (Nhưng anh đã không)